Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace

Artikkel 1 - Definisjoner

vidaXL Marketplace 

Det private aksjeselskapet vidaXL Marketplace International B.V., som ligger i Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Opererer i Nederland under MVA-nummer NL859811943B01, og handler under Handelskammer (KvK) nummer 74214357 på nettstedene vidaXL.es, vidaXL.fr, vidaXL.gr, vidaXL.ie, vidaXL.it, vidaXL.no, vidaXL.pt, vidaXL.se;

Miljø

VidaXL Marketplace nettstedet. Nettadressen er "vidaXL" etterfulgt av nasjonalt toppnivådomene (.nl / .be / .co.uk osv.). For eksempel, www.vidaxl.nl og andre apper designet av vidaXL Marketplace.

Plattform

Miljøet som tredjeparter tilbyr produkter til brukere på.

Bruker

Enhver besøkende på Miljøet

Selger

En tredjepart, enten en juridisk eller en fysisk person, som tilbyr produkter til brukere gjennom plattformen

Kunde: En bruker av miljøet som kjøper en vare via plattformen.

Kunde

En bruker av Miljøet som kjøper en vare via plattformen.

Kjøpsavtale

Kjøpsavtalen som oppstår mellom selgeren og en kunde via plattformen.

Artikkel 2 - Brukbarhet

2.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bestilling og kjøp av produkter fra selgere via plattformen (heretter: Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace). Disse forholdene kan også konsulteres på vidaXL Marketplace nettsted.

2.2 Enhver kunde som bestiller et produkt som tilbys av en selger i Miljøet, godtar anvendeligheten av Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace.

2.3. Avvik fra bestemmelsene i disse Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace kan lages skriftlig. De resterende bestemmelsene vil forbli i full kraft og virkning.

2.4 Disse Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace gjelder både kjøpere som kvalifiserer som (generelle) forbrukere og kjøpere som kvalifiserer som forretningsforbrukere.

2.5 Alle rettigheter og krav, som fastsatt i disse Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace og i eventuelle ytterligere avtaler som er gjort til fordel for vidaXL Marketplace, er også fastsatt til fordel for formidlere og andre tredjeparter som er engasjert i vidaXL Marketplace, eksplisitt inkludert selgeren(e).

2.6 vidaXL Marketplace har rett til å endre disse Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace. De endrede forholdene vil være gjeldende så snart de er publisert på nettstedet. Hvis en kjøper deretter legger inn en ordre, aksepterer de dermed anvendeligheten av disse vilkårene og betingelsene.

Artikkel 3 - Kundekontakt

3.1 Kunden må oppfylle minst følgende krav:

- Kunden skal ha en kundekonto hos vidaXL Marketplace;

- Kunden er minst 18 år gammel;

- Kunden kan kontaktes via e-post.

3.2 vidaXL Marketplace har alltid rett til ikke å behandle bestemte ordrer fra selgere eller å knytte visse betingelser til visse ordrer.

3.3 Kunden har ikke rett til å la andre bruke kunden sin konto.

3.4 Kunden erklærer å handle i samsvar med Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace og alle gjeldende lover og forskrifter.

3,5 Kunden er ansvarlig for nøyaktigheten av opplysningene på sin egen konto

Artikkel 4 - Tilbud fra tredjepart

4.1 vidaXL Marketplace er handelsagent for selgeren. Kunden erkjenner at kjøpsavtalen er inngått mellom kunden og selgeren og at vidaXL Marketplace ikke er eller ikke vil være part i denne avtalen.

4.2 I tilfelle spørsmål eller klager om produktene som er kjøpt av kunden, bør kunden kontakte den aktuelle selgeren direkte. Kunden erkjenner at de i disse tilfellene ikke kan appellere til vidaXL Marketplace, og at vidaXL Marketplace ikke er ansvarlig på noen som helst måte, inkludert defekter på det kjøpte produktet.

Artikkel 5 - Bestilling og levering

5.1 En kunde kan legge inn en ordre på vidaXL Marketplace via den normale bestillingsprosessen for et produkt som tilbys av en selger.

5.2 Kunden mottar en faktura fra selgeren

5.3 Eierskap til de leverte varene overføres bare til kunden har oppfylt betalingsforpliktelsen.

Artikkel 6 - Refusjon og betaling

6.1 Kunden skylder kjøpesummen for produkt(er) kjøpt fra selger via plattformen til vidaXL Marketplace. Kunden frigjøres ikke fra deres betalingsforpliktelse ved direkte betaling til selgeren.

Artikkel 7 - Bestemmelser for kjøp fra selger(e)

7.1 Hvis en kunde kjøper et produkt fra en selger via plattformen, forplikter kunden seg til å lese og godta de generelle salgsbetingelsene for de aktuelle selgerne som de kjøper ett eller flere produkt(er) fra via plattformen.

Artikkel 8 - Informasjon og bruk av data

8.1 Kunden vil følge nøye med på e-posten sin, slik at kunden kan motta informasjonen som er sendt til dem av vidaXL Marketplace eller selgeren på en betimelig måte.

8.2 vidaXL Marketplace er ikke ansvarlig for informasjon som ikke vises i tide eller virker uklar eller for eventuelle feil, uavhengig av hvem informasjonen stammer fra eller til hvem den gis.

8.3 Kunden erklæres å være kjent med og samtykker i at navn og adresseopplysninger, e-postadresse og telefonnummer vil bli gitt til selgeren i den grad disse er nødvendige for å utføre kjøpsavtalen eller hvis kunden har gitt tillatelse til dette. Selger har bare rett til å bruke kundens data i den grad dette er nødvendig for å håndtere og utføre kjøpsavtalen, eller hvis kunden har gitt tillatelse til bruk av dataene.

8.4 Kunden erkjenner at et evalueringssystem er en del av salgsprosessen. Kunden vil bli invitert via e-post. Kunden erklærer at de vil delta i god tro, i tilfelle de velger å delta. Kunden garanterer at all informasjon gitt av dem er korrekt og ikke misvisende. Kunden vil avstå fra å gi og/eller nevne støtende, truende og/eller ærekrenkende informasjon.

8.5 vidaXL Marketplace har alltid rett til å nekte å legge inn en anmeldelse på nettstedet eller å fjerne den hvis vurderingen er i strid med lover eller forskrifter, offentlig orden og/eller moral.

Artikkel 9 - Kommunikasjon mellom kunden og selgeren

9.1 All kommunikasjon mellom kunden og selgeren som går gjennom vidaXL Marketplace kan vises og brukes av vidaXL Marketplace til:

  • Støtte til kunden og/eller selgeren i tilfelle spørsmål og/eller problemer;
  • Vurdere om selgeren oppfyller kravene;
  • Analysere prosessforbedringer

9.2 Kunden gir vidaXL Marketplace tillatelse til å lagre, se og bruke kommunikasjonen i samsvar med bestemmelsene i punkt 1 i denne artikkelen.

Artikkel 10 - Annet

10.1 vidaXL Marketplace har rett til å begrense, ikke gi eller tilbakekalle visse privilegier eller blokkere bruken av kontoen eller muligheten til å bestille, nekte eller begrense selger(e) varer gjennom vidaXL Marketplace, avhengig av kundens handelshistorie; dette etter skjønn av vidaXL Marketplace.

Artikkel 11 - Avskjedsklausul

Hvis en av bestemmelsene i disse vilkårene er eller blir ineffektiv, skal effektiviteten til de andre bestemmelsene ikke påvirkes derav. En ineffektiv bestemmelse skal anses å være erstattet av en effektiv bestemmelse som kommer så nær den ineffektive bestemmelsen som mulig.

vidaXL Marketplace har alltid rett til å avvikle funksjonalitet for formålet med selgerens tilbud på vidaXL Marketplace.

Artikkel 12 - Gjeldende lov og jurisdiksjon

De Generelle kjøpsbetingelser via vidaXL Marketplace er utelukkende styrt av nederlandsk lov. Alle tvister som oppstår i henhold til disse vilkårene blir eksklusivt henvist til tingretten i Oost-Brabant, Hertogenbosch, med mindre loven spesifikt utpeker en annen domstol.