Vilkår og betingelser for #sharemevidaXL

Hei 😊  

Du har blitt overført hit fordi vi virkelig liker innholdet ditt og vi;

vidaXL og dets relaterte selskaper (heretter «vidaXL»);

har bedt om ditt samtykke for distribusjon av ditt audiovisuelle innhold ("Verk") på (blant annet) våre nettsider, våre sosiale nettverkskontoer som Instagram, Facebook og Pinterest ("Kontoer"), reklame-e-poster og reklame, og alt andre markedsførings-, reklame- og reklametiltak.

Vi gir deg muligheten til å få Verket ditt annonsert på våre nettsider og i bidrag til våre kontoer. For dette formålet innhenter vi ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre en omfattende bruk av det forespurte Verket som følger, og å bruke det kommersielt.

 1. Du bekrefter at du er det:
  1. En fysisk person i myndig alder;
  2. Brukeren, eieren, leietakeren eller enhver annen tittel som gir deg rett til å tillate overføringen; og,
  3. Den opprinnelige skaperen av Verket du har delt.
 2. Uten at det berører del VII, ved å legge til hashtaggen #sharemevidaxl til innholdet ditt, godtar du disse vilkårene og betingelsene, og du gir oss en rettighet; gratis, så du gir uttrykkelig avkall på å motta kompensasjon eller godtgjørelse fra vidaXL som et resultat av dette oppdraget; uten territoriell begrensning, det vil si for hele verden; ugjenkallelig, så lisensen kan ikke tilbakekalles eller termineres under noen omstendigheter, annet enn underlagt bestemmelse VII i avtalen; evigvarende, det vil si av ubestemt varighet; ikke-eksklusiv, slik at du kan utnytte det samme Verket og tillate andre lisenser; overførbar og underlisensierbar; til å:
 1. bruke, reprodusere, distribuere, offentlig vise, offentlig fremføre, stille ut og på annen måte utnytte Verket, helt eller delvis, på hver av våre nettsider, våre kontoer og alle andre mediekanaler inkludert vårt nyhetsbrev og trykte medier, slik vi bestemmer i etter eget skjønn. Dette inkluderer uttrykkelig alle kjente og ukjente former for Internett-tilbud;
 2. autorisere andre til å bruke, reprodusere, distribuere, offentlig vise, offentlig fremføre, stille ut og på annen måte utnytte Verket, helt eller delvis, på hver av våre nettsider, våre kontoer, alle andre mediekanaler inkludert vårt nyhetsbrev og trykte medier, uten ditt samtykke;
 3. endre, redigere, oversette, lagre, inkludere i kollektive verk, eller lage avledede verk av Verket helt eller delvis uten ditt samtykke.

 1. Videre, ved å legge til hashtaggen #sharemevidaxl på Instagram-innholdet ditt, bekrefter du at bruken av Verket ditt ikke bryter med personlige rettigheter til tredjeparter. Hvis tredjeparter er omtalt i Verket ditt, bekrefter du at de godtar gjeldende lisens for Verket ditt.
 2. vidaXL skal informeres så snart som rimelig mulig i tilfelle brudd på opphavsrett og personlighetsrettigheter for å gis mulighet til å iverksette passende tiltak for å redusere eksisterende eller potensielle skader og krav. vidaXL skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for brudd på situasjoner som er nevnt i del I, II og III av disse vilkårene og betingelsene. 
 3. For bruk og distribusjon av Verket ditt på våre kontoer kan vi behandle nødvendige personopplysninger, dvs. det audiovisuelle innholdet ditt merket med hashtaggen eller vidaXL-merkeomtalen, kontonavnet ditt og unntaksvis andre data du måtte ha publisert på sosiale medier (f.eks. din e-postadresse), for å gi deg æren for Verket ditt. Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, samt retting og sletting, eller begrensning av behandling, klage og til å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan benytte deg av disse rettighetene ved å kontakte webservice@vidaxl.no. Du finner mer informasjon i våre erklæring om personvern og informasjonskapsler.

 1. Du godtar alle vilkår som vi finner best egnet for vidaXL for å gi deg æren for Verket ditt og bekrefter at vi ikke er forpliktet til å gi deg æren på noen spesifikk måte.

 1. Hver av partene kan si opp denne avtalen i skriftlig eller elektronisk form med to ukers varsel. Hvis det er tilfelle, må du varsle oss ved å sende en e-post til social.media@vidaxl.com. Hvis du benytter deg av denne retten til å si opp lisensen, vil ikke vidaXL få lov til å bruke Verket ditt for fremtiden. Eventuelle allerede publiserte verk/kampanjer vil ikke bli endret/slettet, og du har ingen rett til å be om det.

 1. Nettstedet vidaXL, kontoer på sosiale medier, varemerker, logoer, osv. er beskyttet av immaterielle rettigheter. Du erkjenner og godtar at du ikke erverver noen immaterielle rettigheter med hensyn til ovennevnte og relatert innhold.

 1. Enhver endring eller tillegg til denne avtalen skal være skriftlig eller elektronisk. Skulle en individuell bestemmelse i denne avtalen eller en del av denne være eller bli ugyldig, skal ikke dette gjøre de resterende bestemmelsene i avtalen ugyldige. I den grad et valg av gjeldende lov er tillatt, skal denne avtalen utelukkende styres av lovene til generalstatene i Nederland.

Vennlig hilsen,

vidaXL-team