Brukerrettigheter

Hei – du har blitt videreført hit fordi vi virkelig liker bildet ditt, og vi,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC med beliggenhet på Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Netherlands

(sammen, "vidaXL") har forespurt ditt samtykke til bruk av ditt bilde eller video (“Arbeid”) på (inter alia) våre hjemmesider og sosiale nettverkskontoer, spesielt på Instagram, Facebook og Snapchat (“Kontoer").

Vi gir deg muligheten til å få ditt arbeid annonsert på våre hjemmesider og din profil nevnt for bidrag på våre kontoer. Derfor ber vi om ditt uttrykte samtykke for å kunne ta i bruk arbeidet hermed etterspurt for kommersiell bruk.

 I. Ved å svare på vår Instagram-kommentar med hashtaggen #sharemevidaxl gir du oss følgende brukerrettigheter, gratis, ubegrenset av innhold, tid eller område:

å bruke, redigere, forandre og dra nytte av ditt arbeid på våre hjemmesider og kontoer, inkludert for kommersiell markedsføring. Denne tildelingen av rettigheter inkluderer eksplisitt alle kjente og ukjente former for Internett-tilbud;
ubegrenset rett til å reprodusere, offentlig tilgjengeliggjøre og vise ditt arbeid, spesielt gjennom digital integrering av ditt bilde til våre kontoer og hjemmesider;
annonserettigheter, dvs. retten til å bruke arbeidet for annonsering av vidaXL og produkter tilbudt av vidaXL på sine hjemmesider, og i all annen markedsføring, inkludert utenfor Internett, mer spesifikt, i trykkede medier og i vårt nyhetsbrev;
 rett til offentlig tilgjengeliggjøring, dvs. rett til å lagre arbeidet og gjøre det tilgjengelig og visningsferdig til offentligheten, både i analog og digital form; og
rett til å bruke ditt arbeid i forbindelse med annet arbeid.
 II. Du bekrefter at du eier rettighetene overført under I, og at du er i stand til å dele disse rettighetene med oss.

 III. Videre bekrefter du at bruken av ditt arbeid ikke bryter personlige rettigheter av en tredjepart, altså at personer i bildet, hvis så er tilfelle, godkjenner den kontraktlige bruken av ditt bilde.

IV. Du står for erstatning ved eventuelle krav fra tredjeparter, altså for krav hva gjelder copyright og brudd på personlige rettigheter, som kan bli rettet mot oss i forbindelse med utføring av rettighetene fastsatt i denne avtalen. Hvis du er eller blir klar over brudd på rettighetene som er avtalt må du varsle oss omgående.

V. For bruk og distribusjon av ditt arbeid på våre kontoer bruker vi kun den nødvendige informasjonen, dvs. bildet du har markert med ovennevnte hashtag eller med vidaXLs merkenavn, ditt profilnavn og eventuelle andre data du har delt på sosiale medier, f.eks. email-adresse, for å kunne gi deg æren for arbeidet.

 VI. Begge parter kan avslutte denne avtalen i skriftlig eller elektronisk form med to ukers varsel, ved å sende en email til instagram_no@vidaxl.com.

 VII. Enhver endring eller tillegg til denne avtalen skal avklares i skriftlig eller elektronisk form. Om en individuell del av denne avtalen skulle bli ugyldig, skal dette ikke ugyldiggjøre de øvrige delene av avtalen. I den grad det ikke ligger lokale lovbestemmelser til grunn for å forhindre det, skal denne avtalen reguleres i henhold til loven i Den Føderale Republikken Tyskland.

 

Mange takk,

Team vidaXL